COMPENSATIONS (VERGOEDINGEN)

COMPENSATIONS

What about compensations?

1. In the Netherlands everyone has basic insurance. In 2021, 3 hours will be reimbursed from the basic insurance. This means that it is deducted from your deductible (The deductible is € 385 in 2021). IAMSTUFFED is part of the Kwaliteitsregister Paramedici (the Paramedics Quality Register) and is registered with the AGB. A consultation of 1 hour alone is already between 63 and 73 euros with the health insurer.

We have no contracts with health insurers and provide more than just nutritional advice. For you, this means that the price per month is reimbursed between 30-70%. You can hand in the invoice to your health insurer and get a part of the amount back. How much that will be depends on each health insurer.

Do you still have doubts about how much deductible you have left? Contact your health insurer 😊.

2. Are you interested in a subscription? You can contact us without obligation for 20 minutes via the number +31(0)6-57161630. Here you can app or call and we will gladly explain what IAMSTUFFED has to offer.

3. Are referral letters required for online dietetics? This is certainly the case! We would like to receive a referral letter from you. In this way we maintain good contact with the doctor and others who are involved in your health. You can call the practice assistant for a referral letter and indicate that you should send it to info@iamstuffed.nl.

4. In addition to the basic health insurance, there is also additional health insurance. Here you often get a few extra hours reimbursed, but this is different for every health insurer! Be sure to check this with your health insurer. The 3 hours are therefore used first to what you are entitled to. And after that, thanks to an additional insurance policy, you have some extra hours (or maybe hours). Keep in mind that here too 30-70% is reimbursed.

5. Did you not fulfill your appointment? Keep in mind that appointments must be canceled 24 hours in advance. This can be done by telephone or e-mail. If you do not do this on time and you are not present, 30% of your monthly subscription will be charged. This cannot be submitted to the health insurer.

VERGOEDINGEN

Hoe zit het nou met vergoedingen?

1. In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. In 2021 wordt er 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dat betekent dat het van je eigen risico afgaat (Het eigen risico is in 2021 € 385,-). IAMSTUFFED valt onder de Kwaliteitsregister Paramedici en staat ingeschreven bij de AGB. Alléén een consult van 1 uur zit al tussen 63 en 73 euro bij de zorgverzekeraar.

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars en leveren meer dan alleen voedingsadvies. Dit betekent voor jou, dat de prijs per maand tussen de 30-70% vergoed wordt. Je kan de factuur inleveren bij je zorgverzekeraar en een deel van het bedrag terugkrijgen. Hoeveel dat zal zijn, hangt per zorgverzekeraar af. Twijfel je nog hoeveel eigen risico je nog over hebt? Neem contact op met je zorgverzekeraar 😊.

2. Ben je geïnteresseerd in een abonnement? Je kan vrijblijvend contact opnemen voor 20 minuten via het nummer 06-57161630. Hier kan je naar appen of bellen en lichten wij graag toe wat IAMSTUFFED te bieden heeft.

3. Zijn er verwijsbrieven nodig bij online diëtetiek? Dit is zeker wel het geval! Graag ontvangen wij van jou een verwijsbrief. Zo onderhouden wij goed contact met de huisarts en andere die betrokken zijn bij jouw gezondheid. Je kan bellen naar de praktijkassistente voor een verwijsbrief en aangeven dat te sturen naar info@iamstuffed.nl.

4. Naast de basis zorgverzekering is er ook de aanvullende zorgverzekeringen. Hier krijg je vaak nog wat uren extra vergoed, maar dit is bij elke zorgverzekeraar anders! Controleer dat vooral bij jouw zorgverzekeraar. De 3 uren worden dus eerst gebruikt waar je recht op hebt. En daarna heb je dankzij een aanvullende verzekering nog wat uren erbij (of misschien uur). Hou rekening dat ook hier 30-70% vergoed wordt.

5. Afspraak niet nagekomen? Hou er rekening mee dat afspraken 24 uur van te voren afgezegd moeten worden. Dit kan telefonisch of via de mail. Doe jij dit niet op tijd en ben jij niet aanwezig, dan wordt er 30% van jouw maandelijks abonnement in rekening gebracht. Dit kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.